Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SA/Kr 847/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 219/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych

III SA/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi M. S. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SA/Kr 1106/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   19