Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 158/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 511/13

II SA/Lu 44/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-03-21

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 979/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 647/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 647/09

II SA/Lu 873/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 775/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 403/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 872/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych; w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wykonania wezwania Sądu do wypełnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 221/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13