Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 614/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 626/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 334/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

IV SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy

IV SA/Wr 303/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych i zasiłków stałych

IV SA/Wr 47/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
1   Następne >   +2   +5   +10   12