Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 91/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Sz 1243/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 241/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 138/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 139/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 175/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej w zakresie wniosku skarżącej z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi