Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 403/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 402/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie wniosku Z. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 404/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie wniosku Z. W. przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku