Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 221/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 382/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 505/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych na skutek wniosku A. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 401/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 309/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego; w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 309/11