Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 448/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego