Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków X

I SA/Wa 1463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

I SA/Wa 421/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 806/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych

I SA/Wa 1623/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

VII SA/Wa 601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

II SAB/Gd 271/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie przekazania odwołania dotyczącego wytycznych konserwatorskich w odniesieniu do projektu przebudowy zabytkowego mostu

I SA/Wa 643/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 685/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-10

Wniosek w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku

II OZ 164/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania robót budowlano

I SA/Wa 843/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na nadbudowę
1   Następne >   3