Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 964/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w G

II SA/Kr 113/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-02-16

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy N.

I SA/Kr 2035/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Skarga 'Ż.' Sp. z o.o. w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

III SA/Kr 1040/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę G oraz granic ich obwodów

III SA/Kr 1/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-15

Wniosek w przedmiocie ustalania dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych na terenie Gminy

III SA/Kr 963/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Gimnazjum w W z miejscowości W do miejscowości G

III SA/Kr 1039/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół w G

III SA/Kr 1124/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-29

Wniosek w przedmiocie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma Pani J. K. z dnia 3