Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

II OZ 152/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg Wojewody Pomorskiego i [...] na uchwałę Rady Gminy Borzytuchom nr XV/112/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej c...

III SA/Wr 33/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-16

Skarga Wojewody D., na uchwałę Rady Miejskiej J. G., w przedmiocie utworzenia spółki pod nazwą 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Wr 302/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Miasta L oraz na załącznik nr 8 do Statutu Miasta L

II SA/Gd 783/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-22

skarg Wojewody i Grupy mieszkańców gminy [...] w B. na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów predysponowanych pod lokalizację siłowni wiatrowych w zachodniej części obrębu geodezyjnego [...] w gminie [...]

II OZ 601/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na rozdział IX uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVIII/173/96 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina oraz załącznik nr 8 do Statutu Miasta Lubina - zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XLIV/250/2000 z dn...

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

III SA/Kr 44/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-17

Wniosek w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych