Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OZ 1128/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

II SA/Po 80/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi G.L. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt IV SAB/Po 27/07

II OZ 649/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

I SA/Wr 248/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-01

Skarga J. P. na niewykonanie przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. [...] wyroku WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 3101/02) na skutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej na postanowienie WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 902/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku wyroku WSA w Olsztynie w sprawie sygn. akt II SAB/Ol 72/12

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Wniosek pełnomocnika A. K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 16 września 2013 r. w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09

II SA/Bk 177/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie [...] zobowiązującego Burmistrza S. do podziału nieruchomości.

III SA/Kr 2/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-25

Wniosek A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 2/10 odrzucającego skargę A. M. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1316/05

II OZ 1041/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pabianicach grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...
1   Następne >   +2   4