Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa

II SA/Wa 1870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Wniosek P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nr [...]w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów