Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

SA/Sz 667/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-24

Skarga A.T. na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie zasiłku celowego

SA/Sz 513/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 343/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Sz 1802/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania u c h y l a zaskarżone postanowienie

SA/Sz 1798/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania u c h y l a zaskarżone postanowienie

SA/Sz 1801/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania u c h y l a zaskarżone postanowienie

SA/Sz 695/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opłaty manipulacyjnej dodatkowej

SA/Sz 1799/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania u c h y l a zaskarżone postanowienie