Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Sz 513/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Bk 1489/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 rok

FSK 480/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

SA/Bk 1488/02 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o podatek dochodowy od osób fizycznych za 1993 rok

FSK 968/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1994 r.

FSK 502/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych