Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Wr 3286/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków skargi

IV SA 1428/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utwardzenia terenu działki [...][...] w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Lu 622/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie : wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu;

IV SA 1429/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utwardzenia terenu działki [...][...] w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 996/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

FSK 4/04 - Postanowienie NSA z 2004-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania