Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 480/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania