Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

FSK 968/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu sprzedaży nieruchomości w 1994 r.