Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 513/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania