Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

SA/Sz 695/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opłaty manipulacyjnej dodatkowej