Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

SA/Sz 2364/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dot. podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r.

SA/Sz 2363/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dot. podatku od towarów i usług za okres od miesiąca sierpnia do miesiąca grudnia 2000 r.

SA/Sz 2075/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołań w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001r. oraz podatku od towarów i usług za 2001r.

I SA/Sz 372/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zwrotu nienależnej refundacji środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach