Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II OZ 1198/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanaw...

II OZ 1410/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Go 390/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

II FSK 1216/05 - Wyrok NSA z 2006-07-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o opłatę skarbową oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II FSK 1269/05 - Wyrok NSA z 2006-10-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia w sprawie podatku dochodowego za 1993 r.

II SA/Bd 699/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-07-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta B. nr [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości

II SA/Sz 471/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie warunków zabudowy

II FSK 27/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

II GSK 235/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie przywrócenia terminu do usunięcia braków wniosku
1   Następne >   +2   +5   7