Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I FSK 818/06 - Wyrok NSA z 2007-07-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. R. na postanowienia Izby Skarbowej w Krakowie z dnia [...] nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania