Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1528/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

II SAB/Bk 10/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o stanie zdrowia