Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 404/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-02

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki za zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2002 r.

II SA/Gl 182/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Gl 611/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ulgi płatnicze

I SA/Go 451/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-29

Skarga Przedsiębiorstwa 'J' Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Ke 313/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007

I SA/Wa 957/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Kr 403/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego

II SA/Kr 1118/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Go 286/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy wyrejestrowania pojazdu

III SA/Kr 46/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100