Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

SA/Sz 1209/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi Z. M., A. G. i J. S. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 1998 roku oraz odsetek od zaległości podatkowych.

SA/Sz 1210/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy, Jego wniosku o zmianę postanowienia WSA w Szczecinie , odmawiającego A. G. przyznania prawa pomocy oraz skargi kasacyjnej A. G. od wyroku WSA w Szczecinie oddalającego skargi Z. M., A. G., J. S. i Z. W. na decyzje Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] oraz [...] w...

I SA/Sz 468/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.