Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

II SAB/Rz 9/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru sołtysa

II SA/Rz 596/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II SA/Rz 286/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek, o przywrócenie terminu do uzupełniania braków formalnych skargi sądowoadministracyjnej T. W., na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

I SA/Rz 635/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zgłoszenia celnego

II SA/Rz 326/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-27

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków w sprawie z ich skargi na tę decyzję

I SA/Rz 576/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich na 2005 r., w związku w wnioskiem skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Rz 682/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-08

Wniosek w przedmiocie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Rz 72/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za zajęte pod drogę publiczną nieruchomości

II SA/Rz 168/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian przebiegu granic
1   Następne >   +2   4