Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

I SA/Sz 112/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Sz 487/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 356/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania