Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 551/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 707/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach , Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 497/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia oku Nr 13/09 w przedmiocie wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 1631/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 2412/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi, J. W., w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 527/03

III SA/Gd 166/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-06-15

Wniosek W. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na czynność Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe o nr [...]

III SAB/Lu 19/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II OZ 750/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   4