Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 1991/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

III SO/Łd 4/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Szkoły Wyższej A im. [...] w Ł. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy

I SA/Rz 781/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007r.

III SA/Kr 399/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

II OZ 892/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

I SA/Lu 680/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. oraz odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia

I SA/Wa 1463/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych

I SA/Łd 1467/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia w całości postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
1   Następne >   +2   +5   +10   100