Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Rz 781/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007r.

II SA/Rz 1100/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-07

Skarga T.W. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku T.W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Rz 1009/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-18

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej i osadzenia w obozach pracy

I SA/Rz 773/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2006r.

II SA/Rz 309/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji i świadectwa kierowcy

II SA/Rz 308/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji i świadectwa kierowcy

I SA/Rz 776/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2007r.

II SA/Rz 794/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej z tytułu klęski żywiołowej

II SA/Rz 732/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-17

Skarga S.M. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie

I SA/Rz 191/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dochodu osiągniętego w 2005 r.
1   Następne >   +2   +5   7