Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 953/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 1316/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku , Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Rz 1100/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-04-07

Skarga T.W. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w R. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wniosku T.W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 175/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi L.L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Gliwicach w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VII SA/Wa 2019/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu wycofania wyrobu z obrotu

IV SA/Po 1007/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-25

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

IV SA/Gl 830/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego

II OZ 175/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach nr [...] w przedmiocie choroby zawodow...
1   Następne >   +2   4