Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-17

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Rz 130/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 481/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-24

Wniosek w przedmiocie obowiązku przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

I SA/Rz 432/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-30

Wniosek w przedmiocie określenia prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług z tytułu importu samochodu osobowego

II SA/Rz 608/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-05-10

Skarga K.K. i Z.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wniosku pełnomocnika skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

I SA/Rz 626/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-01

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podatku od towarów i usług za miesiące październik i listopad 2007 r.

I SA/Rz 248/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

skarg 'A' Spółka z o.o. z siedzibą w S. O. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej 1) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Rz 264/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-06-12

skarg 'A' Spółka z o.o. z siedzibą w S. O. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej 1) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 783/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-26

Wniosek w przedmiocie umorzenie postępowania administracyjnego

I SA/Rz 886/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2010r.
1   Następne >   +2   +5   8