Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 228/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Gl 855/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi