Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 80/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie wniosku I. K. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na decyzję Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie , Nr [...] w przedmiocie zgody na ekshumację zwłok

VII SA/Wa 2473/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania