Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Ke 112/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 128/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 2348/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-21

Wniosek w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu

VII SA/Wa 2886/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego