Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1487/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

III SA/Gd 329/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 2636/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-11

Wniosek w przedmiocie wycofania produktu z obrotu