Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 2857/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Gd 324/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opinii o pomieszczeniach i urządzeniach znajdujących się w przychodni lekarskiej

II OZ 518/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

II SA/Bd 495/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej obowiązku zapewnienia minimalnej powierzchni sal dydaktyczno