Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1380/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-03

skarg B. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 'B.' na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

III SA/Łd 265/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentacji dotyczącej kontroli sanitarnej

VII SA/Wa 827/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania produktu z obrotu

II SA/Bd 248/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o zatwierdzeniu zakładu obrotu żywnością oraz wprowadzenia zmian w rejestrze zakładów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

III SA/Kr 375/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-13

Wniosek w przedmiocie wstrzymania działalności piekarni