Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 872/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-03

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wprowadzenia do obrotu na terytorium RP produktu biobójczego [...]

IV SA/Gl 220/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

III SA/Łd 728/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

III SA/Łd 606/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-27

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia