Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Gl 1134/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

IV SA/Gl 221/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Łd 280/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Bk 652/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-09

Wniosek w przedmiocie opłaty za składowanie odpadów na składowisku

I FZ 375/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2006 r.

I SA/Gl 928/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Sz 504/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 856/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ...

I SA/Go 327/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   22