Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 221/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nadzoru sanitarnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

III SA/Kr 1410/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 1997/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

III SA/Kr 1257/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-15

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ol 306/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. , nr '[...]'