Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 375/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-28

Wniosek w przedmiocie wstrzymania działalności piekarni

II OZ 974/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej