Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 966/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 967/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 968/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu

II OZ 1142/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego znak: [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

III SA/Kr 289/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów wobec tytułu wykonawczego

II SA/Go 950/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

VI SA/Wa 2674/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie kosztów sądowych zawarte w pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr [...] w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności do wymagań określonych w Prawie farmaceutycznym oraz rozporządzeniu w sprawie Dobrej Praktyki...

IV SA/Gl 529/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 1126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

IV SA/Gl 1500/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   4