Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Bk 208/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej

II FZ 1028/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych

III SA/Gl 1805/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Ke 738/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bk 561/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

II OZ 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie uchylenia czynności materialno

III SA/Kr 964/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w G

III SA/Łd 1039/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności ONW na 2011 rok

III SA/Łd 649/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Gl 1072/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   19