Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 3066/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt.: 'Sposób otrzymywania podłoża z objętościowego monokrystalicznego azotku zawierającego gal' nr [...]

IV SA/Po 1265/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Wniosek S. R. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] o nałożenie obowiązku

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II FZ 1379/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

II SA/Gl 56/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia[...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej na skutek wniosku pełnomocnika uczestników postępowania J. S. i E. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II FZ 204/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

III SA/Gl 962/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku strony skarżącej do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym

III SA/Lu 904/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B.P. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   100