Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Łd 1212/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

I SA/Łd 878/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

Wniosek w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru zastawów skarbowych

II SAB/Łd 105/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-04

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku skarżącej oku o zmianę w trybie art. 154 K.p.a. decyzji Wojewody [...] z dnia [...], znak [...]

I SA/Łd 152/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-23

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 rok

II SA/Łd 848/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

I SA/Łd 26/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-07

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok

III SA/Łd 318/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia, odmowy przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia po wznowieniu postępowania p o...

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-26

Wniosek w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

I SA/Łd 1486/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   15