Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Sz 1115/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 1381/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 663/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych

I SA/Sz 1114/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...]Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 799/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

I SA/Sz 556/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 797/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 667/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 840/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-09

skarg K. I. na postanowienia Dyrektora Izby Celnej - w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania