Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 388/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 971/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy , nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 75/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 888/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku

VII SA/Wa 2620/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Łd 521/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-18

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Wr 726/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Wr 388/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   +2   4