Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

I SA/Rz 212/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w podatku od towarów i usług za kwiecień 2012 r., na poczet innych zaległości podatkowych, w związku z wnioskiem skarzącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Rz 443/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. w związku w wnioskiem skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 1629/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie obciążenia kosztami przeprowadzenia eksperymentu

I SA/Rz 900/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-11

skarg A.G. na indywidualne interpretacje Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wnioskiem Ministra Finansów o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu uzupełniającego od skargi kasacyjnej

II SA/Rz 29/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-15

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I SA/Rz 1045/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

Wniosek w przedmiocie określenia podatku od osób fizycznych za 2008 r.

II SA/Rz 47/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

I SA/Rz 212/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-11

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok,
1   Następne >   +2   +5   10