Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

I SA/Sz 1049/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 417/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Sz 1108/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 551/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 870/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

I SA/Sz 720/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 691/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 1134/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 466/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania